طرح کسب و کار یک صفحه ای چیست و چگونه تهیه می شود؟

یک صفحه ای

معمولاً طرح کسب و کار یک صفحه ای “One page Business Plan” برای توضیح اجمالی و سریع طرح کسب و کار و ارائه‌ی ایده‌ی اولیه‌ استفاده می‌شود.

از طرح کسب و کار یک صفحه ای برای ارائه ی آسانسوری استفاده می شود. فرض کنید ایده ی خود را بارها مرور کرده اید و امکانسنجی اجرا و موفقیت آن را بررسی نموده و هم اکنون به یقین رسیده اید. تنها مشکلی که دارید جذب سرمایه برای شروع و توسعه کار است.

برای جذب سرمایه گذار به یک اداره دولتی یا شرکت خصوصی مراجعه کرده اید و سوار آسانسور می شوید تا به طبقه پانزدهم که مسئول اداره یا مدیرعامل شرکت در آن حضور دارد بروید. ناگهان متوجه می شوید که فرد مورد نظر هم اکنون داخل آسانسور است و یک فرصت عالی برای ارائه ی طرح تجاری خود دارید.

بنابراین باید در عرض کمتر از یک دقیقه با نهایت خلاصه گویی و در عین حال جامعیت به دفاع از طرح خود بپردازید. معمولا در این وضعیت به کدام یک از بخشهای طرح کسب و کار خود می پردازید و آن ها را بیان می کنید؟ عموما طرح کسب و کار یک صفحه ای شامل ۵ بخش است که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

عناوین طرح کسب و کار یک صفحه‌ای:

۱-  چشم انداز

۲-  مأموریت

۳-  اهداف

۴-  استراتژی

۵-  برنامه‌های کاری

۱- چشم انداز:

در تدوین طرح کسب و کار یک صفحه ای چشم انداز اولین بخشی است که باید نوشته شود. در تدوین چشم انداز باید به افق های دوردست نگاه بیندازیم. افقی که گاه به سختی دیده می شود و تصویر واضحی از آن نداریم ولی باید تا حد ممکن آن را شفاف و دقیق بیان کنیم. در تدوین بخش چشم انداز باید به روشنی بگوییم که ما به کجا خواهیم رفت و در دوردست چه نقطه ای را هدف قرار داده ایم. ما باید آرزوهای خود را بیان کنیم طوری که خواننده یا شنونده و حتی خود ما را به وجد بیاورد و یک هیجان درونی را برای رسیدن به آنها بیدار کند.

یک چشم انداز خوب علاوه بر منحصر به فرد و رویایی بودن باید ملموس نیز