طرح کسب و کار چه ارزشی دارد؟

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار  تشریحی مدون و جامع از کسب و کار یک بنگاه اقتصادی است. این طرح گزارشی مفصل در زمینه تولیدات یا خدمات یک شرکت، فنون تولید، بازارها و مشتریان، راهبرد بازاریابی، منابع انسانی، سازماندهی، نیازهای زیربنایی و ملزومات، نیازهای مالی و منابع و نحوه استفاده از انواع سرمایه است.

یک طرح کسب و کار چه مزایایی برای کسب و کار دارد؟

زمان و فرصتی که امروز برای تهیه طرح کسب و کار سرمایه گذاری می شود در آینده چندین بار بیشتر از ارزش زمان صرف شده آید بنگاه خواهد شد، برای اینکه طرح کسب و کار تمام جوانب بنگاه را تحلیل و مورد ارزیابی قرار داده و تصویری روشن از آینده برای کارآفرین و شرکا و همکارانش ارائه می‌دهد.

طرح کسب و کار

بخشی از مزایایی که با طرح ریزی کسب و کار حاصل می‌شود شامل موارد زیر است:

ارزشهای طرح کسب و کار

 • بیانیه روشنی از آرمان و ماموریت کسب و کار به دست می آید.
 • مبنایی برای تفاهم متقابل بین مدیران یک شرکت به ویژه در مواردی که تعداد بیشتری از آنان در تهیه طرح کسب و کار دخالت دارند.
 • مجموعه ای از ارزش‌ها مشخص میشود که موجب هدایت کسب و کار در مواقع بحران می‌شود.

طرح کسب و کار

 • برنامه کار مشخص میشود و می توان انرژی خود را روی نقاط قوت متمرکز کرد و شرکت را در مسیر اصلی هدایت نمود.
 • می‌توان از الگوسازی برای ارزیابی عملکرد بنگاه و انجام اصلاحات در بین مسیر بهره برد.
 • تحلیلی روشن از صنعت به دست می آید که شامل فرصت‌ها و تهدیدها است.
 • تصویری از مشتریان بالقوه و رفتار خرید آنها به دست می آید.
 • نحوه تضعیف نمودن رقبای اصلی و همچنین استراتژی های مقابله با آنها تعیین می شود.
 • نقاط قوت و ضعف شرکت به درستی مشخص می شود.
 • نقشه راه و جدول زمانی دست‌یابی به اهداف مشخص می شود.
حتما بخوانید:   تفاوت طرح کسب و کار با طرح توجیهی، مطالعات فرصت و طرح بازاریابی

طرح کسب و کار

 • استراتژی های بازاریابی تشریح و مشخص می گردد.
 • تحلیلی از درآمدها، هزینه‌ها و منافع پروژه مشخص می‌شود.
 • مدل کسب و کار تشریح می شود، یعنی بنگاه چگونه برنامه‌ریزی می‌کند تا در کسب و کار خود بقا داشته باشد.
 • طرحی عملی به دست می آید و انحرافات و موانع بالقوه پیش بینی می شود.
 • طرح کسب و کار به عنوان کتابی راهنما عمل می‌کند و هویت بنگاه را برای کارکنان جدید مشخص می نماید.

طرح اجرایی

 • خلاصه ای از تجربیات کاری به دست می آید که می توان آن را در اختیار تامین کنندگان، مشتریان، قرض دهندگان و دیگر ذینفعان قرار داد.
 • میزان، نوع و منابع مالی و زمان نیاز به این منابع مشخص می شود.
 • به عنوان ابزاری برای مطلع ساختن یا ایجاد انگیزه در کارکنان در زمینه اهداف شرکت استفاده می شود.طرح کسب و کار

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *